Vi fejer altid trappen oppefra og ned, for at få det bedste resultat. Men husker vi altid ledelses-trinnet, når vi skal udvikle og dygtiggøre os i organisationen?

Ud fra jeres udgangspunkt sammensætter vi indholdet til jeres ledelsesudvikling – både individuelt og i ledelsesteams, ud fra nedenstående områder:

 • Målstyring – skab retning og mening
 • Bevidst tidsforbrug – planlægning, prioritering og uddelegering
 • Kommunikation 1 til flere
 • Medarbejderdialoger 1 til 1
 • Forstå medarbejderne – ledelsespsykologi
 • Personprofiler
 • Feedback og coaching
 • Mødefacilitering og præsentationsteknik
 • Forandringsledelse og følgeskab
 • Casetræning, træning, træning…
 • Individuelle målrettede handlingsplaner
Top