Ønsker du også, at måle arbejdslysten i organisationen for derved, at flytte tro til viden og derigennem sikre den rette udvikling?

Med ”God Arbejdslyst index” (GAIS) har du muligheden for, at måle din og dine medarbejderes arbejdslyst. Gais er et målings apparat udvikling af Videncenter for God Arbejdslyst, Kantar Gallup og Institut for Lykkeforskning, værktøjet udvikles og valideres løbende.

Gais gør det let og overskueligt, at måle arbejdslysten hos individet, i teamet og i hele virksomheden. Målingen måler på følgende 7 faktorer:

Mestring: Lever jeg op til kravene? Mestring handler om følelsen af at beherske de udfordringer, man stilles overfor. Det handler også om oplevelsen af, at arbejdsopgaverne passer til ens kompetencer, om faglig tilfredshed og følelsen af, at man udvikler sine kompetencer.

Kolleger: Hvordan går det med kollegerne? Forholdet til kollegerne spiller ind på arbejdslysten. Det gælder både i samarbejdet om det faglige og i det sociale samvær i arbejdstiden. Hvordan er tilliden mellem kollegerne, hvordan er sammenholdet, og er man gode til at anerkende hinanden?

Medbestemmelse: Bliver jeg hørt? Medbestemmelse handler om oplevelsen af at have indflydelse på eget arbejde. Om man bliver hørt og inddraget i det rette omfang – både i forhold til de konkrete arbejdsopgaver og i forhold til de beslutninger, der har betydning for ens arbejdsopgaver.

Mening: Betyder det noget? Mening kan handle om, at arbejdsopgaverne giver mening i sig selv, at man i fællesskab bliver dygtigere – eller at man oplever, at ens egen rolle på arbejdspladsen har betydning. Endelig kan mening også findes i oplevelsen af at bidrage til at gøre en forskel i andre menneskers hverdag.

Ledelse: Hvordan har jeg det med min leder? Oplevelsen af lederen/ledelsen på arbejdspladsen har stor betydning for arbejdslysten. Er den nærmeste leder dygtig, nærværende og bakker medarbejdere op, skaber det tillid – som er et vigtigt fundament for en god relation mellem medarbejder og leder. Lederens faglige og sociale kompetencer spiller også ind.

Balance: Er der tid til det hele? Oplevelsen af balance og ligevægt i arbejdslivet hænger sammen med arbejdslysten. Det gælder selvfølgelig balancen mellem arbejdsliv og privatliv i dagligdagen. Men det hænger også sammen med, om der er balance mellem arbejdsopgaver, tid og krav til kvalitet.

Resultater: Kan mine resultater ses og mærkes? Resultater handler om at opleve fremskridt og se konkrete resultater af arbejdet. Det har betydning for arbejdslysten, at der er klare mål og delmål for både individuelle arbejdsopgaver og den fælles indsats, og at det er tydeligt, hvornår målene er nået.

Læs mere om målingen her: https://gais.dk/nielsenhansen/

Top